Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, Județul Prahova:

Ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi

Direcția Generală de: Asistență Soclală şi Protecția Copilului Prahova informează cetățenii prahoveni cu privire la faptuI că, în data de 07.12.2021, a avut loc prima întâlnire de lucru între reprezentanții instituției noastre, ai Consiliului Județean Prahova și ai Primäriei comunei Florești impreună cu operatorii economicl care asigură serviciile de dirigenție de șantier, respectiv, scrviciile de execuție lucräri de construcție in cadrul proiectulul Înființarea complexuluu de locuințe protejate Călinești, județul Prahova, ansamöłu de două locuințe protejate + 1 centru de zi.