Înființarea Complexului de Locuințe Protejate Călinești, Județul Prahova:

Ansamblu de două locuințe protejate + 1 centru de zi